Digital tillgänglighetsanpassning

Vi underlättar för dig som offentlig aktör med anpassning enligt WCAG

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Anno är byggt för att göra det enkelt för er att klara lagkraven.

Kontakta oss  

Vad innebär tillgänglighetskraven?

"Digital tillgänglighet innebär att alla ska kunna uppfatta och hantera digital offentlig service såsom tjänster och information på webbplatser och applikationer."

Det innebär att webbplatser och mobila applikationer inom offentlig sektor ska bli mer tillgängliga, framförallt för personer med funktionsvariationer. Allt ni publicerar digitalt ska leva upp till kraven på tillgänglighet. Det kan du göra genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1.

Läs mer på digg.se

WCAG finns till av en anledning

Använd inte "Oskäligt betungande anpassning" slentrianmässigt

Att hänvisa till oskäligt betungande anpassning hör till absoluta undantag och gäller framförallt äldre dokument och PDF-filer men inte kommande. Med dagens teknik och Anno finns det ingen anledning att inte göra årsredovisningar tillgängliga för alla. Alla har rätt att kunna ta del av offentliga dokument. 

WCAG Riktlinjer